Jak radzić sobie z trudnościami w nawiązywaniu kontaktów społecznych u dzieci

paź 21, 2020 przez

Jak radzić sobie z trudnościami w nawiązywaniu kontaktów społecznych u dzieci

Jak pomóc dzieciom w radzeniu sobie z trudnościami w nawiązywaniu kontaktów społecznych

W dzisiejszym społeczeństwie umiejętność nawiązywania kontaktów społecznych jest niezwykle istotna dla zdrowego rozwoju dziecka. Dlatego, gdy rodzice zauważają u swojego dziecka trudności w nawiązywaniu relacji z rówieśnikami, powinni podjąć działania mające na celu wsparcie malucha w rozwoju społecznym. Poniżej znajduje się lista praktycznych rad, które mogą okazać się pomocne w radzeniu sobie z takimi trudnościami.

 1. Zrozumienie przyczyn:

Pierwszym krokiem w pomaganiu dzieciom w przezwyciężaniu trudności z nawiązywaniem kontaktów społecznych jest zrozumienie przyczyn ich problemów. Często mogą być one związane z:

 • Lękiem społecznym
 • Niską samooceną
 • Brakiem umiejętności komunikacyjnych
 • Niewłaściwą reakcją rówieśników

Wykazanie cierpliwości i zrozumienia dla dzieci oraz rozmowa z nimi może pomóc w ustaleniu przyczyn tych trudności.

 1. Budowanie pewności siebie:

Pomocne może być wzmacnianie pewności siebie u dziecka poprzez docenianie jego osiągnięć i stworzenie atmosfery akceptacji w domu. Oferowanie pochwał za tego rodzaju zachowania kształtuje pozytywne nastawienie dziecka do nawiązywania kontaktów z rówieśnikami.

 1. Trening umiejętności społecznych:

Organizowanie zajęć i warsztatów mających na celu rozwijanie umiejętności społecznych może przynieść widoczne efekty. Dzieci uczą się w takich sytuacjach konkretnych zachowań społecznych, jak na przykład inicjowanie rozmowy, słuchanie drugiej osoby czy współpraca w grupie. Zdobycie pewnych umiejętności daje dzieciom poczucie, że są w stanie poradzić sobie w sytuacjach społecznych.

 1. Organizowanie spotkań z rówieśnikami:

Często dzieci mają trudności w nawiązywaniu kontaktów z rówieśnikami z powodu braku okazji do spotkań i integracji. Dlatego ważne jest zachęcanie dzieci do uczestnictwa w różnych zajęciach pozalekcyjnych, klubach zainteresowań czy innych organizowanych przez szkołę wydarzeniach. To daje możliwość nawiązania nowych relacji i udziału w grupowych aktywnościach.

 1. Wsparcie ze strony rodziców:

Rodzice powinni być gotowi do udzielenia wsparcia swoim dzieciom w kontekście nawiązywania kontaktów społecznych. Dla niektórych może to oznaczać wspólną pracę z psychologiem, udział w terapii rodzinnej lub indywidualnej. Niezmiernie ważne jest uczucie bezwarunkowej miłości i wsparcia ze strony rodziców.

 1. Modelowanie pożądanych zachowań przez dorosłych:

Dorosłe osoby w życiu dzieci pełnią funkcję wzorca. Dlatego w codziennych sytuacjach warto pokazywać dziecku, jak prawidłowo nawiązywać i utrzymywać kontakty społeczne. Nawet małe gesty, takie jak uprzejme przywitanie się z sąsiadem czy zadawanie pytań w trakcie rozmowy, mogą mieć duże znaczenie dla malucha.

 1. Współpraca z nauczycielami i pedagogami:

Nauczyciele i pedagodzy są jednymi z najlepszych źródeł wiedzy i wsparcia dla rodziców dzieci z trudnościami w nawiązywaniu relacji społecznych. Ważne jest zatem nawiązanie konstruktywnej współpracy z tymi osobami, aby wiedzieć, jakie działania podejmować w celu poprawy sytuacji dziecka.

Podsumowując, trudności z nawiązywaniem kontaktów społecznych u dzieci mogą wymagać specjalnej uwagi i wsparcia. Jednak zrozumienie przyczyn tych trudności, dbanie o rozwój pewności siebie, trening umiejętności społecznych oraz stworzenie okazji do spotkań z rówieśnikami mogą pomóc w pokonaniu tych trudności. Wsparcie ze strony rodziców, modelowanie pożądanych zachowań przez dorosłych oraz współpraca z nauczycielami i pedagogami również odgrywają kluczową rolę w procesie radzenia sobie z tymi wyzwaniami. Zapewnienie dziecku odpowiedniego wsparcia może przyczynić się do zbudowania zdrowych relacji społecznych i pozytywnego rozwoju emocjonalnego.

Podobne

Tagi